11.02.2013. - OBAVIJEST O RADOVIMA

Napisao/la Super User. Posted in Obavijesti

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u PETAK 11. SIJEČNJA 2013 biti bez vode biti od 08:00 do 15:00 sati potrošači vode u Opatiji, ul.Jurja Dobrile i Stubište Dr.Vande Ekl

10.01.2013. - OBAVIJEST O RADOVIMA

Napisao/la Super User. Posted in Obavijesti

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u ČETVRTAK 10. SIJEČNJA 2013 biti bez vode biti :

od 08:00 do 11:00 sati potrošači vode u Konjskom

od 08:00 do 15:00 sati potrošači vode u Opatiji, ul.Jurja Dobrile i Stubište Dr.Vande Ekl

OBAVIJEST –primjena Uredbi od 01. siječnja 2013.

Napisao/la Super User. Posted in Obavijesti

Poštovani,

Temeljem dostavljenog dopisa od strane pravne osobe za upravljanje vodama Hrvatske vode Zagreb sektor financija klasa 325-08/12-09/397 ur. broj 374-1-7-12-1 od 23.10.2012.   obaviješteni smo   da od 01. siječnja 2013. godine stupa na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 83/2012) i Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda ( NN 83/ 2012) koje je donesla Vlada Republike Hrvatske 19.srpnja 2012. godine.

Primjenom ovih uredbi naknade se ukupno povećavaju za 1.00 ( jednu) kunu (sa prijašnjih 1,70 na 2,70 kuna) i to:  

1. Naknada za zaštitu voda od 0.90 kuna povećava se za 0.45 kuna te je sada 1.35 kuna po m3,

2. Naknada za korištenje voda od 0.80 kuna povećava se za 0.55 kuna te je sada 1.35 kuna po m3,

           Treba naglasiti da je to cjelokupan prihod Hrvatskih voda, da su to namjenska sredstva kojim raspolažu i upravljaju Hrvatske vode, kao i da se time provodi Zakon o vodama (NN, 153/09 i 130/11) .

Komunalac je dužan provesti ovu Uredbu (jednako kao i sva druga komunalna društva koja se bave vodoopskrbom), pa se stoga od 1. siječnja 2013. godine ukupna cijena vode koju će plaćati korisnici povećava za iznos ovih naknada, tj. za 1 (jednu) kunu.

   Također, treba naglasiti kako je ovo povećanje odnosno korekcija cijene vode na više automatizam, te da smo po istom principu početkom 2012. godine (primjena od 01. ožujka 2012.) primijenili nove, niže, stope PDV-a na način da smo smanjili ukupnu cijenu vode za iznos koji je proizašao iz smanjenja PDV-a sa 23% na 10 % po kubiku isporučene vode.

 

                                                                                     Direktor

                                                                        Ervino Mrak, dipl.ing.građ.

 

03.01.2013. - OBAVIJEST O RADOVIMA

Napisao/la Super User. Posted in Obavijesti

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u ČETVRTAK 03. SIJEČNJA 2013 biti bez vode:

  • od 08:00 do 11:00 sati potrošači vode u naseljima Kućeli, Biškupi i Črnčići
  • http://www.satellitedishcanada.com/win/can_kidsframe.html od 09:00 do 12:00 sati potrošači vode u naselju Gašpari
  • od 11:00 do 14:00 sati potrošači vode u naselju Zaluki
  • od 12:00 do 16:00 sati potrošači vode u naseljima, Brešca, Veli Brgud i Mali Brgud

29.12.2012. - OBAVIJEST O RADOVIMA

Napisao/la Super User. Posted in Obavijesti

Obavještavamo da će zbog sanacije gubitka na vodovodnim instalacijama u SUBOTU 29. PROSINCA 2012 od 08:00 do 14:00 sati biti bez vode potrošači vode u Munama i Žejanama.