Opatija, 12.7.2013.godine.

moj otok 00002U Kulturnom domu Zora održano je predavanje Udruge “Moj otok” iz Punta na otoku Krku čiji je temeljni cilj unapređenje kvalitete življenja realizacijom ekoloških projekata i organizacijom ekoloških, edukativnih i kulturnih aktivnosti. Neprofitna civilna udruga djeluje na područjima ekologije, eko turizma, zaštite okoliša i energije.

Tema današnjeg skupa je organizacija građana zainteresiranih za zamjenu salonitnih pokrova na svojim zgradama koji sadrže kancerogeni element azbest za ekološki i zdravstveno prihvatljivije pokrove. Prof. Maljković u svom izlaganju objasnio je štetne aspekte salonita te mogućnosti koje pruža Udruga u pomoći članovima prilikom zamjene pokrova. Članovi dobivaju pomoć u vidu subvencija, nižih cijena pri kupnji materijala i ugovaranja radova na zamjeni te pomoć oko financiranja. Detaljnije informacije moguće je dobiti na stranicama Udruge www.mojotok.info .

 

Predavanju, kome se je odazvao poveći broj zainteresiranih, obratio se direktor Komunalca d.o.o. Ervino Mrak i zamjenik gradonačelnika Grada Opatije Fernando Kirigin koji su naglasili potrebu zamjene ekološki i zdravstveno neprihvatljivih pokrova.

moj otok 00003 moj otok 00001