Posada Liburnijskih voda kao ispomoć u sanaciji šteta od nevremena u ponedjeljak odlazi u zadarsko područje

Napisao/la Super User. Posted in Ostale zanimljivosti

Nakon što je nedavno snažno nevrijeme pogodilo Zadar i šire područje grada, gradonačelnik Zadra Branko Dukić i direktor TD Odvodnja d.o.o. Zadar Grgo Peronja obratili su se Liburnijskim vodama i zatražili pomoć u rješavanju dramatičnih posljedica koje je nevrijeme ostavilo iza sebe.

Direktor Liburnijskih voda d.o.o.  Ervino Mrak potvrdio je da će liburnijska tvrtka kojoj je na čelu pomoći pri sanaciji nastalih šteta.

Ekipa Liburnijskih voda sudjelovat će  konkretno u ispomoći  pražnjenja septičkih jama na području Zadra i okolnih naselja, gdje je potrebno isprazniti oko 2400 komada septičkih jama.

Od ponedjeljka  18. rujna 2017. godine Liburnijske vode šalju na područje Grada Zadra jedan kamion, specijalno vozilo za pražnjenje   septičkih jama  i čišćenje   tzv.  canal –jet, s jednom posadom, koju čine vozač  i radnik. Ekipa će biti na terenu 14 dana, raditi svaki dan, što znači i tijekom vikenda, po 12h dnevno, kako bi pomogla što bržoj sanaciji stanja u poplavama pogođenom dalmatinskom području. Direktor Mrak potvrdio je i da troškove  smještaja i boravka radnika, kao i potrošnje goriva  za  specijalno vozilo  podmiruje Grad Zadar odnosno njihova komunalna tvrtka.

ČISTO PODZEMLJE PARKA PRIRODE UČKA

Napisao/la Super User. Posted in Ostale zanimljivosti

Javna ustanova „Park prirode Učka” u suradnji s Liburnijskim vodama d.o.o. i Zagrebačkim speleološkim savezom uspješno je završila Edukativno-ekološku akciju „Čisto podzemlje Parka prirode Učka“ koja se održala 6. svibnja u okolici doma na Poklonu. Ovom akcijom zajednički smo obilježili Dan planeta Zemlje i to s posebnim naglaskom na problem zagađenja krškog podzemlja.

Posjet učenika Osnovne škole Andrija Mohorovičić iz Matulja Liburnijskim vodama

Napisao/la Super User. Posted in Ostale zanimljivosti

Povodom svjetskog dana voda 22. ožujka 2017. godine planiran je posjet učenika prvih i trećih razreda osnovne škole Andrija Mohorovičić iz Matulja Liburnijskim vodama. Cilj je bio upoznati se s vodoopskrbnim sustavom kojega održavaju Liburnijske vode d.o.o. Ičići. Kako je 22. bio jedan od rijetkih meteorološko lošijih dana ovogodišnjeg početka proljeća, učenici i njihove učiteljice posjetili su nas toplog i sunčanog četvrtka 30.03.2017. godine, na vodospremi i crpnoj stanici Šmogori, smještenoj na vrhu Šmogorske cete u Matuljima.

Oko 90 učenika, podijeljenih u tri grupe, upoznali su glavne karakteristike čitavog vodoopskrbnog sustava liburnijskog kraja sa naglaskom na glavni kompleks vodoopskrbe za područje Općine Matulji u Šmogorima. Upoznali su se sa pravcima dovoda vode u Vodospremu Šmogori, koja se područja snabdijevaju vodom iz nje, sve pravce kamo se crpi voda iz crpne stanice, kako sve voda protiče kroz cijevi i kako se održava čistom na svome putu od izvora do špina u kućama. Slike pod opširnije:

Ulica Bermač, Matulji zatvorena zbog radova

Napisao/la Super User. Posted in Ostale zanimljivosti

Zbog radova na izgradnji vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u ulici Bermač ista će biti zatvorena prema skici u prilogu.

Cesta će biti zatvorena od ponedjeljka 19.12.2016. do četvrtka 22.12.2016. Stanovnicima i vozačima zahvaljujemo na strpljenju.

Obilazni pravci će biti po Šmogorskoj cesti - Put za Trinajstići - Jadran impex - cafe bar Tin – Bermbermacač ili Kastavskoj cesti ceste ispod Plodina.

 

 

 

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE - ISKORISTITE POTICAJNE MJERE GRADA OPATIJE

Napisao/la Super User. Posted in Ostale zanimljivosti

STUPILA NA SNAGU ODLUKA O POTICANJU PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE - ISKORISTITE POTICAJNE MJERE GRADA OPATIJE

Odluka o poticanju priključivanja grañevina na komunalne vodne grañevine za odvodnju na području Grada Opatije (Službene novine PGŽ, br. 5/15) stupila je na snagu, te su sukladno tome Liburnijske vode ovih dana počele dostavljati obavijesti svim našim sugrañana koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje, a imaju tehničke mogućnosti da to učine , da podnesu zahtjeve za priključenje svojih grañevina.

Fizičke osobe, vlasnici ili zakoniti posjednici postojećih objekata, koji priključuju svoju građevinu na sustav javne odvodnje, imaju pravo i na jedan od slijedećih poticaja (po svom izboru):

1) sufinanciranje troškova priključenja u visini od 20% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna, ako se priključak izvede do 30. lipnja 2016. godine – neovisno da li je izvođenje radova od revizionog okna do građevine ugovoreno s Liburnijskim vodama ili s drugim ovlaštenim izvoditeljem. Pravo na povrat dijela troškova ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu Grada Opatije, a kojemu se prilaže ugovor o izvođenju radova, račun o izvedenim radovima sa dokazom plaćanja računa i potvrda Liburnijskih voda da je priključak izveden. Ako se priključak izvodi tlačnim vodom, izgradnjom crpne stanice – pravo na poticaj ostvaruje se u odnosu na vrijednost radova koju financira vlasnik odnosno posjednik građevine,

Obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje, zainteresirani mogu preuzeti na web stranici Grada Opatije pod Obrasci – Ostali obrasci – Zahtjev za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje.

2) obročna otplata izvedbe priključenja u 12 jednakih mjesečnih obroka, bez plaćanja kamata – pod uvjetom da ugovor o izvedbi priključka zaključe s Liburnijskim vodama do 30. lipnja 2016. godine. Ova stimulacija odnosi se na sve načine priključenja (gravitacijom ili putem interne crpne stanice), pa i na slučaj participacije u nabavi opreme crpne stanice u iznosu 50%.

Pravo se ostvaruje na način da se zainteresirani neposredno javljaju u Liburnijske vode s kojima zaključuju ugovor o izvedbi priključka.

Pored ovih mjera, za korisnike koji se mogu priključiti na sustav javne odvodnje jedino izgradnjom crpne stanice i pripadajućeg tlačnog voda, Grad Opatija će, sukladno članku 14. st. 2. Odluke o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine (Sl.novine, br. 23/14), sudjelovati u dijelu troškova u visini od 50% nabavne cijene opreme crpne stanice (bazen, crpke, instalacije unutar bazena do spoja na tlačni vod, upravljački ormarić s dodatnom opremom), ako dobavu i izgradnju obavljaju Liburnijske vode ili njihov ugovaratelj.

Zahtjev za sustav javne odvodnje 2015