dnv mala

HR EN ISO 22000:2005 

Certificirana HR EN ISO 22 000:2005 na HACCP načelima  – garancija potrošačima za isporuku kvalitetne i zdravstveno sigurne vode

Vodovod Komunalca d.o.o. Opatija je 2007.g. uveo i prvi put certificirao sustav upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode na načelima međunarodne norme EN ISO 22000:2005.

Certifikaciju sustava vodoopskrbe s recertifikacijom 2010 g. provela je vodeća svjetska certifikacijska kuća DNV sa sjedištem u Oslu  (Norveška). Certifikat se dobiva na tri godine uz godišnje provjere putem periodičnih nadzora. Do sada su provedena ukupno četiri periodična nadzora, a ove godine slijedi recertifikacijski postupak.

HR EN ISO 22000:2005 predstavlja standard koji osigurava sigurnost hrane, a time i vode za piće u cijelom  vodoopskrbnom lancu.

Budući da se norma temelji na HACCP načelima (Hazard Analisis Critical Control Point) upravljanje rizikom u cijelom vodoopskrbnom definirano je točama stalnog nadzora u kojima se stalnim mjerenjima važnih pokazatelja kvalitete prati stanje vodoopskrbe i to od slivova izvora na Učki dakle izvora, preko distribucijskog sustava vodosprema i mreže do samih potrošača Grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička.

Ispunjavanjem strogih kriterija norme nastaju objektivni dokazi  o mehanizmima upravljanja sustavom voodopskrbe, a eventualne opasnosti od onečišćenja se mogu pravovremeno otkriti i suzbiti. Ovime se greške zbog previda i propusta svode na najmanju moguću mjeru s trendom  stalnog  poboljšanja i ulaganja u vodoopskrbu u  cilju stjecanja  povjerenja potrošača.

Zaštita zdravlja ljudi kroz opskrbu dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće i zadovoljstvo potrošača izvršenom uslugom je najvažniji element po kojem Liburnijske vode d.o.o. mjere i određuju svoju ukupnu uspješnost u području vodoopskrbne djelatnosti:

SVAKOME POTROŠAČU 

SIGURNA  VODOOPSKRBA 

ZDRAVSTVENO ISPRAVNOM VODOM 

 

 

{edocs}img032381.pdf,830,1150{/edocs}