Sa 77 zaposlenih Liburnijske vode d.o.o. održava sustav vodoopskrbe i odvodnje na području četiri jedinice lokalne samouprave - Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga, ukupno sa oko 29 tisuća stanovnika.