VLASNIČKA STRUKTURA

 

Tijela društva su:

- Skupština

- Nadzorni odbor

- Uprava: Ervino Mrak, dipl. ing.

U vlasničkoj strukturi tvrtke sudjeluju Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga.