Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) - Zahtjev za pristup informacijama

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - DOKUMENT

Odluka o cijeni vodnih usluga - DOKUMENT

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf datoteka) (excel datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf datoteka) (excel datoteka)