KVALITETA VODE

Ispitivanje kvalitete izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu Liburnije i zaleđa te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ispitivanja se provode na izvorištima i u samoj mreži prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/2013. 64/2015., 104/17.), putem unutarnjeg i vanjskog nadzora:

 1. unutarnji nadzor provodi interni laboratorij koji sadrži slijedeće:
  1. 1.u suradnji s ovlaštenim ugovorenim laboratorijem obvezatne mjesečne kontrole vode u izvorima, ključnim vodospremama i na vodoopskrbnoj mreži (javne špine)
  2. 2.samostalne tjedne interne kontrole sirove vode izvora te kontrole u distribuciji (vodospreme i mreža)
  3. 3.dnevna stalna procesna mjerenja vrijednosti rezidualnog klora i muteži u ključnim vodospremama u tzv. kritičnim kontrolnim točkama sukladno HACCP planu iz norme ISO 22000:2005
 2. vanjski nadzor provodi mjesečno ovlašteni županijski NZZJZ Rijeka na vodoopskrbnoj mreži

LABORATORIJ – Liburnijske vode d.o.o.

Liburnijske vode d.o.o. posjeduju vlastiti interni laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Interne analize ispitivanja prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17) provodi stručni kadar pod nadzorom voditelja laboratorija.

Slika 1. Interni laboratorij za provođenje analiza pitke vode

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu.

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17).

Interna analiza vode za piće obuhvaća slijedeća određivanja:

 • ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE PARAMETRE: temperatura, boja, rezidualni klor, mutež, miris, pH i elektrovodljivost
 • KEMIJSKE PARAMETRE: alkalitet, tvrdoća, amonij, kloridi, nitriti, nitrati, fosfati, oksidativnost
 • BAKTERIOLOŠKE PARAMETRE: ukupne koliformne bakterije, E.coli, P.aeruginosa, fekalne koliformne bakterije, enterokoki, sulfitoreducirajuće klostridije, aerobne mezofilne bakterije

Voda Liburnije i zaleđa je po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i pitkosti te ne nalaže nikakvu preradu osim dezinfekcije. Dezinfekcija se provodi klornim sredstvima i UV zračenjem. Rezultatima analiza zdravstvene ispravnosti  vode namijenjene za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima, potvrđuje se da je vodoopskrbni sustav Liburnije i zaleđa siguran i pouzdan. Voda za ljudsku potrošnju takve je kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za ljudsku potrošnju.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Rezultati provedenih analiza vode izvora i vode u mreži za 2015.

Rezultati analize sirove vode za period od  01.01.2015. - 31.12.2015. godine (pdf)

Rezultati analize vode u mreži za period od  01.01.2015. - 31.12.2015. godine (pdf)

Rezultati provedenih analiza vode izvora i vode u mreži za 2016.

Rezultati provedenih analiza sirove vode za period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine (pdf)

Rezultati analize vode u mreži za period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine (pdf)

Rezultati provedenih analiza vode izvora i vode u mreži za 2017.

Rezultati analiza sirove vode za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (pdf)

Rezultati analiza vode u mreži za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (pdf)

Rezultati provedenih analiza vode izvora i vode u mreži za 2018.

Rezultati analiza sirove vode za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (pdf)

Rezultati analiza vode u mreži za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (pdf)

 

Rezultati provedenih analiza vode izvora i vode u mreži za tekuću 2019.godinu

Rezultati provedenih analiza sirove vode i vode u mreži po jedinicama lokalne samouprave za tekuću godinu objavljuju se u PDF formatu u narednom mjesecu za prethodne.

Grad Opatija (pdf) 

Općina Matulji (pdf)

Općina Lovran (pdf)

Općina Mošćenička Draga (pdf)

Izvorišta (pdf)