JAVNA NABAVA

Sva nadmetanja tvrtke Liburnijske vode d.o.o. Ičići dostupna su na stranicama https://eojn.nn.hr

 

Za sve upite možete se obratiti službi nabave na tel. 051/505-202.

 

 

PRAVILNIK

 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave_LV.pdf

 

 

SUKOB INTERESA

 

Obavijest o sukobu interesa

 

 

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOSPREME VS “ORLJAK”

 

Elektrotehnički projekt

Građevinski projekt

 

IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE VISOKE ZONE LOVRANA – GLAVNI KOLEKTOR LIGANJ – TULIŠEVICA

 

GP_Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana.pdf

 

IZGRADNJA VODOOOPSKRBE U MOŠĆENIČKOJ DRAGI , DIONICA ROTOR D66 – SV. IVAN

 

Glavni projekt vodovod i kanalizacija D66- Sv. Ivan REV5 DP.pdf