KVALITETA VODE

Ispitivanje kvalitete izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu Liburnije i zaleđa te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ispitivanja se provode na izvorištima i u samoj mreži prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/2013. 64/2015., 104/17., 115/18 , 16/20), putem unutarnjeg i vanjskog nadzora:

 

 1. unutarnji nadzor provodi interni laboratorij koji sadrži slijedeće:
  1. u suradnji s ovlaštenim ugovorenim laboratorijem obvezatne mjesečne kontrole vode u izvorima, ključnim vodospremama i na vodoopskrbnoj mreži (javne špine)
  2. samostalne tjedne interne kontrole sirove vode izvora te kontrole u distribuciji (vodospreme i mreža)
  3. dnevna stalna procesna mjerenja vrijednosti rezidualnog klora i muteži u ključnim vodospremama u tzv. kritičnim kontrolnim točkama sukladno HACCP planu iz norme ISO 22000:2018
 2. Vanjski nadzor provodi županijski NZZJZ Rijeka tzv. MONITORING vode za ljudsku potrošnju  prema parametrima A i B skupine analiza .

LABORATORIJ – Liburnijske vode d.o.o.

Liburnijske vode d.o.o. posjeduju vlastiti interni laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Interne analize ispitivanja prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, 39/20) provodi stručni kadar pod nadzorom voditelja laboratorija.

Interni laboratorij za provođenje analiza pitke vode

Interni laboratorij za provođenje analiza pitke vode

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu.

 

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, 39/20).

 

Interna analiza vode za piće obuhvaća slijedeća određivanja:

 

 • ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE PARAMETRE: temperatura, boja, rezidualni klor, mutež, miris, pH i elektrovodljivost
 • KEMIJSKE PARAMETRE: alkalitet, tvrdoća, amonij, kloridi, nitriti, nitrati, fosfati, oksidativnost
 • BAKTERIOLOŠKE PARAMETRE: ukupne koliformne bakterije, E.coli, P.aeruginosa, fekalne koliformne bakterije, enterokoki, sulfitoreducirajuće klostridije, aerobne mezofilne bakterije

 

Voda Liburnije i zaleđa je po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i pitkosti te ne nalaže nikakvu preradu osim dezinfekcije. Dezinfekcija se provodi klornim sredstvima i UV zračenjem. Rezultatima analiza zdravstvene ispravnosti  vode namijenjene za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima, potvrđuje se da je vodoopskrbni sustav Liburnije i zaleđa siguran i pouzdan. Voda za ljudsku potrošnju takve je kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za ljudsku potrošnju.

Dokumenti za preuzimanje

REZULTATI PROVEDENIH ANALIZA VODE ZA TEKUĆU GODINU

(Rezultati provedenih analiza izvorske vode i vode u vodoopskrbnoj mreži po jedinicama lokalne samouprave objavljuju se mjesečno u PDF formatu)

 

Grad Opatija (pdf)

Općina Matulji (pdf)

Općina Lovran (pdf)

Općina Mošćenička Draga (pdf)

Izvorišta (pdf)

 

REZULTATI PROVEDENIH ANALIZA VODE IZVORA I VODE U MREŽI ZA PREDHODNE GODINE

 

MONITORING “B”ANALIZE NZZJZ RIJEKA

(Rezultati provedenih analiza monitoringa po zonama opskrbe s pripadajućim naseljima objavljuju se u pdf formatu)

ZONA OPSKRBE (ZO)

NASELJA U ZONI OPSKRBE

PORIJEKLO VODE

„B“ ANALIZE MONITORINGA

OPATIJA

Bregi, Brešca, Kraj, Ičići, Ika, Jurdani, Kućeli, Lipa, Lovran, M. Mune, M. Brgud, Matulji, Medveja, Mihotići, M Draga, Mučići, Oprič, Opatija, Permani, Pobri, Rukavac, Rupa, Ružići, V.Mune, V.Brgud, Zaluki, Zvoneća, Žejane

Miješana voda učkarskih izvora

(Vela Učka , Mala Učka, Tunel Učka i Rečina)  i vode iz riječkog vodovoda

 

 

 

 

 

 

ANALIZE

LIBURNIJA 1

Dobreć, Liganj, Lovranska Draga, M.Učka, Poljane, Tuliševica, V.Učka, Veprinac

Voda učkarskih izvora (Vela Učka , Mala Učka, Tunel Učka i Rečina)

 

 

 

 

 

ANALIZE

LIBURNIJA 2

Brseč, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Mošćenice, Zagore, Sv.Jelena

Voda učkarskog izvora Sredić

 

 

 

ANALIZE

KRAS

Brce, Pasjak, Šapjane

Slovenska voda iz JP Ilirska Bistrica

 

 

ANALIZE