PREDHODNO SAVJETOVANJE

IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U NASELJU KALI, MEDVEJA

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – 1. dio, poziv na dostavu zahtjeva

Dokumentacija o nabavi – 2. dio, poziv na dostavu ponude

Tehnički opis – Projekt

Preambula troškovnika

Troškovnik

Prijedlog ugovora

Izvješće o prethodnom savjetovanju

E-mail Ispis

 

 

IZGRADNJA VODOSPREME VS POKLON

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – 1. dio, poziv na dostavu zahtjeva

Dokumentacija o nabavi – 2. dio, poziv na dostavu ponude

Tehničke specifikacije-tehnički opis

Preambula troškovnika

Troškovnik

Prijedlog ugovora

Izvješće o prethodnom savjetovanju

E-mail Ispis

 

 

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE VODOVODA – VODOVODNA CRPNA STANICA SV. PETAR

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi – 1. dio, poziv na dostavu zahtjeva

Dokumentacija o nabavi – 2. dio, poziv na dostavu ponude

Tehničke specifikacije-tehnički opis

Preambula troškovnika

Troškovnik

Prijedlog ugovora

Izvješće o prethodnom savjetovanju