Dobrodošli na službene stranice tvrtke Liburnijske vode d.o.o., koja preko 135 godina osigurava pitku vodu u vašim domovima.

 

 

Na našim web stranicama može pronaći obavijesti o interventnim radovima na vodovodnim instalacijama, pratiti tijek izgradnje važnih komunalnih investicija, informacije o javnoj nabavi i natječajima koji su u tijeku, te doznati sve što Vas zanima o našim uslugama vodoopskrbe i odvodnje. Također ćete pronaći kontakte, podatke o radnom vremenu i dostupnosti naših radnika. Za sve Vaše prijedloge i primjedbe slobodno nam se obratite.

 

 

Zahvaljujemo na posjeti!

RIJEČ DIREKTORA

Sustavnim širenjem i razvojem mreže vodoopskrbe i odvodnje dosegli smo visoke standarde dostupnosti tekuće vode u svim dijelovima liburnijskog kraja. Trenutačna pokrivenost vodom iznosi 99 posto, a kontinuiranim usavršavanjem naše infrastrukture istovremeno postižemo efikasnije korištenje naših usluga uz sve manje gubitka pitke vode kao najvažnijeg resursa 21. stoljeća.

 

Voda iz vodoopskrbnog sustava Liburnije zadovoljava svjetske kriterije kvalitete, za smo već 2005. dobili ISO standard 22000 u okviru kojega je uveden i  HACCP sustav kontrole kvalitete. Voda koja teče iz liburnijskih slavina redovito se ispituje u našem suvremenom laboratoriju, dok se nadzirno upravljačkim sustavom kvalitetno upravlja i neprestano nadzire pet velikih vodovodnih sustava.

 Direktor:

                                                                                                                                  Ervino Mrak, dipl. ing.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Tijela društva su:

 

- Skupština

 

- Nadzorni odbor

 

- Uprava: Ervino Mrak, dipl. ing.

 

U vlasničkoj strukturi tvrtke sudjeluju Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga.

 

Liburnijske vode d.o.o. održavaju sustav vodoopskrbe i odvodnje na području četiri jedinice lokalne samouprave - Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga - ukupno oko 29 tisuća stanovnika.

CERTIFIKATI

HR EN ISO 22000:2005

 

Certificirana HR EN ISO 22 000:2005 na HACCP načelima  – garancija potrošačima za isporuku kvalitetne i zdravstveno sigurne vode

 

Vodovod je 2007.g. uveo i prvi put certificirao sustav upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode na načelima međunarodne norme EN ISO 22000:2005.

 

Certifikaciju sustava vodoopskrbe s recertifikacijom 2010 g. provela je vodeća svjetska certifikacijska kuća DNV sa sjedištem u Oslu  (Norveška). Certifikat se dobiva na tri godine uz godišnje provjere putem periodičnih nadzora. Provedeni su periodični nadzori, te recertifikacijski postupak.

 

HR EN ISO 22000:2005 predstavlja standard koji osigurava sigurnost hrane, a time i vode za piće u cijelom  vodoopskrbnom lancu.

 

Budući da se norma temelji na HACCP načelima (Hazard Analisis Critical Control Point) upravljanje rizikom u cijelom vodoopskrbnom definirano je točkama stalnog nadzora u kojima se stalnim mjerenjima važnih pokazatelja kvalitete prati stanje vodoopskrbe i to od slivova izvora na Učki dakle izvora, preko distribucijskog sustava vodosprema i mreže do samih potrošača Grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička.

 

Ispunjavanjem strogih kriterija norme nastaju objektivni dokazi  o mehanizmima upravljanja sustavom voodopskrbe, a eventualne opasnosti od onečišćenja se mogu pravovremeno otkriti i suzbiti. Ovime se greške zbog previda i propusta svode na najmanju moguću mjeru s trendom  stalnog  poboljšanja i ulaganja u vodoopskrbu u cilju stjecanja povjerenja potrošača.

 

Zaštita zdravlja ljudi kroz opskrbu dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za piće i zadovoljstvo potrošača izvršenom uslugom je najvažniji element po kojem Liburnijske vode d.o.o. mjere i određuju svoju ukupnu uspješnost u području vodoopskrbne djelatnosti:

 

 

SVAKOME POTROŠAČU

 

SIGURNA  VODOOPSKRBA

 

ZDRAVSTVENO ISPRAVNOM VODOM