ODRŽAVANJE MREŽE

ODVODNJA

OSNOVNA DJELATNOST – ODRŽAVANJE JAVNOG SUSTAVA ODVODNJE

 

- kontrola rada i upravljanje sustava javne odvodnje i objekata

- pročišćavanje kolektora odvodnje i interventni zahvati pročišćavanja začepljenja

- čišćenje rešetki i pjeskolova crpnih stanica odvodnje

- pregledi podmorskih ispusta i sigurnosnih preljeva crpnih stanica

- dezinfekcija otpadne vode po objektima i sustavu

- građevinsko održavanje objekata

- pročišćavanje internih instalacija po narudžbi

- pražnjenje septičkih jama

- izdavanje tehničkih uvjeta za priključenje na javnu odvodnju

- sudjelovanje u planiranju i izgradnji sustava javne odvodnje

- suradnja sa inspekcijama na rješavanju problema u odvodnji